AVÍS LEGAL
 
Li donem la benvinguda al nostre lloc web. A continuació, exposem els termes i condicions d'ús del present lloc web i li agraïm per llegir-los abans de continuar amb la navegació.
 
Dagui, S.A. (en endavant, “Grup Daguisa”) actuant en qualitat d’encarregat del tractament (sent responsable del tractament Multi Inversions S.A.), posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a les Lleis aplicables, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com les normatives aplicables en matèria de protecció de dades personals.
 
1. Dades de Daguisa
Dagui, S.A., com a gestor del lloc web: www.hotelfontdargentpasdelacasa.com i www.hotelfontdargentcanillo.com .
Titular: Dagui, S.A.
N.R.T: A-700078-N
Direcció: Av. Del Fener,17 AD700 Escaldes Engordany
Telèfon: +376 804 200
Adreça de correu electrònic: dpo@daguisa.com
Inscripció Registral: Inscrita Al Registre de Societats del M.I. del Govern d'Andorra amb el número 177, llibre B-I, foli 81.
 
La navegació en aquest lloc web li atribueix la condició d'usuari (en endavant, "Vostè").
 
Tota utilització contrària a la prevista en aquest document queda totalment prohibida.
 
2. Objecte
Mitjançant el present lloc web s'ofereix informació sobre el Grup Daguisa, els seus diferents establiments hotelers, la seva ubicació, els serveis que ofereix, un blog, així com informació sobre les aparicions del Grup Daguisa en els mitjans de comunicació.
 
L'accés a aquest lloc web o la utilització per part de vostè implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació d'aquest Avís Legal.
 
El Grup Daguisa es reserva el dret d'alterar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, els termes d'aquest Avís Legal. Cada cop que utilitzi el lloc web regiran els termes d'ús previstos a l'Avís Legal, d'acord amb les modificacions introduïdes en cada moment. Per això li recomanem que ho llegeixi detingudament cada cop que entri en el lloc web.
 
3. Accés i ús del lloc web
Vostè accedeix al lloc web del Grup Daguisa sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis presentats en aquest lloc web tenen com a finalitat la difusió d'informació sobre els serveis que ofereix i desenvolupa el Grup Daguisa.
 
El Grup Daguisa posarà els Mitjans raonables que estiguin a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en el seu lloc web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant això, no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment. Així mateix, el Grup Daguisa no garanteix l'absència de virus informàtics o altres elements lesius en aquest lloc web. En conseqüència, no es responsabilitza dels potencials danys, alteracions irreparables o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el seu sistema informàtic (hardware o software) quan Vostè accedeixi al lloc web o l'utilitzi, o de tercers involucrats. Si bé, des que hagi tingut constància de la seva existència, el Grup Daguisa emprarà tots els mitjans al seu abast per posar remei i assegurar-li en la mesura que sigui possible, l'ús pacífic del seu lloc web.
 
Queda totalment prohibit realitzar qualsevol acció (inclosa a la introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui perjudicis o alteracions en els continguts d'aquest lloc web, així com intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic.
 
El Grup Daguisa no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els seus equips informàtics per haver utilitzat de forma indeguda o negligent aquest lloc web.
 
4. Propietat intel·lectual
Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part d'aquest lloc, és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d'àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat del Grup Daguisa o bé s'exploten sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels mencionats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual nacionals i internacionals vigents.
 
Vostè podrà crear una còpia privada dels continguts únicament i exclusivament per a la utilització personal. Tot ús o explotació diferents necessitarà una autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d'explotació. En concret, vostè té prohibit reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts en aquest lloc web sense l'autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d'explotació.
 
En cap cas l'accés a aquest lloc web implica cap classe de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.
 
5. Propietat industrial
Les marques i logotips presents en aquest lloc web es troben protegits per les lleis nacionals i internacionals sobre la propietat industrial. Igualment, els logotips que identifiquen al Grup Daguisa són de la seva propietat exclusiva.
 
daguisahotels.com; daguisa.com i altres dominis del Grup (incloent-hi andorrafenixhotel.com, hoteldelfos.com) són dominis registrats pel Grup Daguisa, exceptuant els dominis; hotelfontdargentpasdelacasa.com; hotelsfontdargentcanillo.com i hoteleuroski.com sobre els quals Grup Daguisa únicament ostenta la seva gestió. Aquests noms de domini no poden ser utilitzats, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin els del titular, de manera que puguin ocasionar confusió amb respecte a terceres empreses.
 
Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal del lloc web al disc dur del seu ordinador, o als servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segones còpies, enviament per correu, la transmissió i la modificació de qualsevol signe distintiu anteriorment mencionat i que es trobi en aquest lloc web, excepte autorització expressa del seu titular.
 
6. Enllaços
Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web ("enllaços") a aquest lloc web, haurà de ser autoritzat i prèviament per escrit pel Grup Daguisa, havent-se d'establir l'enllaç en qualsevol cas a la seva pàgina inicial. Tots els enllaços a llocs web externs (de tercers), tenen únicament una finalitat orientativa, amb l'objectiu de posar a la seva disposició altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès. El Grup Daguisa no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web externs. En el cas que Vostè detecti que algun dels continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d'un tercer pot dirigir la seva observació a l'adreça de correu electrònic: dpo@daguisa.com, amb el fi de poder anul·lar aquest enllaç o dur a terme les accions corresponguin.
 
7. Seguretat en les transaccions
Les reserves efectuades en el lloc web del Grup Daguisa es gestionen a través d'una zona segura. La confidencialitat de les dades està plenament garantida, en relació amb les dades personals que es tracten, incloent-hi les dades relatives a les targetes de crèdit facilitades per assegurar la reserva.
 
Tota informació confidencial que s'envia mitjançant aquest lloc web està encriptada i, per tant, protegida davant l'accés per part de tercers.
 
8. Política de Protecció de Dades
El Grup Daguisa pren seriosament la privacitat de les serves dades i, per això, aplica una Política de Protecció de Dades basada en els principis de protecció de dades de la normativa andorrana i de la Unió Europea.
 
Per obtenir més informació, consulti la nostra Política de Protecció de Dades
 
9. Política de Cookies
Quan Vostè visita el nostre lloc web, rebem automàticament la URL del lloc del qual prové i el lloc que visita quan abandona el nostre lloc web. També rebem la direcció de protocol d'Internet del seu ordinador (adreça IP) i el tipus de navegador que està utilitzant. Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències globals per la millora del servei. Aquesta informació no es comparteix amb tercers sense el seu consentiment. De manera addicional, recopilem automàticament altres dades personals mentre Vostè navega pel lloc web, tal com s'indica en la nostra Política de Cookies
 
10. Responsabilitats
El Grup Daguisa refusa la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.
 
Els continguts del lloc web tenen com a única finalitat la d'informar sobre els serveis que ofereix el Grup Daguisa.
 
El Grup Daguisa no garanteix la continuïtat del funcionament d'aquest lloc web, així com que es trobi en tot moment operatiu i disponible.
 
El Grup Daguisa no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització del lloc web.
 
11. Duració i Modificació
Amb el fi de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, el Grup Daguisa tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats.
 
El Grup Daguisa podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat d'aquest lloc web, sense possibilitat que Vostè pugui sol·licitar cap indemnització.
 
12. Legislació i jurisdicció aplicable
L'aplicació i interpretació dels termes continguts en aquest Avís legal es regeixen per la legislació vigent del Principat d'Andorra. En el cas que pugui sorgir discrepància en la interpretació o execució d'algun d'aquests termes, les parts, amb renúncia expressa del seu propi fur, si el tenen, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del Principat d'Andorra.
 
Data de l'última modificació: Abril de 2022