POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La present Política de Protecció de Dades ha estat elaborada conforme a la normativa vigent a Andorra, la Llei Qualificada 29/2021, de 28 de octubre, de Protecció de dades personals (en endavant, “LQPD”), i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 (en endavant, “RGPD”).

Dagui, S.A. (en endavant, “Grupo Daguisa”) actuant en qualitat d’encarregat (sent responsable del tractament Multi Inversions, S.A.), es compromet a protegir la privacitat de cada Usuari del nostre lloc web i dels nostres serveis (en endavant, "Vostè"). Mitjançant la present política de privacitat es facilita a l’usuari la informació relativa al tractament de les seves dades personals recopilades i tractades a través del nostre lloc web.

 

IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

Titular: Dagui, S.A.

NRT: A-700078-N

Adreça: Av. Del Fener,17 AD700 Escaldes Engordany

Telèfon: +376 804 200

E-mail: dpo@daguisa.com

 

DADES PERSONALS QUE RECOPILEM SOBRE VOSTÈ

Recopilem i processem les següents dades dels usuaris del nostre lloc web:

· Dades de navegació. Quan Vostè visita el nostre lloc web, rebem automàticament la URL del lloc del que prové i el lloc que visita quan abandona el nostre lloc web. També rebem l’adreça de protocol d’Internet del seu ordinador (adreça IP) i el tipus de navegador que està fent servir. Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències globals per millorar el servei. Aquesta informació no es comparteix amb tercers sense el seu consentiment. De manera addicional, recopilem automàticament altres dades personals mentre Vostè navega pel lloc web, tal i com s’indica a la nostra Política de Cookies.

· Dades que Vostè ens facilita al posar-se en contacte amb nosaltres, al subscriure’s a la nostra Newsletter, al realitzar una reserva en un dels nostres establiments o a l’enviar-nos una sol·licitud de treball. Si ens escriu, o interactua amb nosaltres en el lloc web, recopilem la informació que completa als nostres formularis web (incloent-hi el seu nom i cognoms, número de telèfon, correu electrònic, país i DNI o passaport, nom de l’hotel al que va dirigit el seu missatge, lloc al que postula, currículum) i el missatge que desitja enviar-nos.

Totes les dades indicades sol·licitades són obligatòries, sense ells no podem respondre’l.

 

Finalitat de l’ús de les dades

El Grupo Daguisa utilitza les seves dades personals per a les finalitats següents:

· Gestionar el nostre lloc web.

· Posar-nos en contacte i comunicar-nos amb Vostè.

· Gestionar qualsevol servei o acció que ens sol·liciti.

· Gestionar les sol·licituds de treball que ens remeti.

· Enviar-li Newsletters, o comunicacions comercials sobre els serveis i productes, ofertes o promocions que oferim.

· Millorar els nostres serveis, productes i lloc web.

· Per a protegir i exercir els vostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

· Quan sigui necessari, per a prendre precaucions contra qualsevol responsabilitat legal en què puguem incórrer; investigar i defensar-nos de qualsevol reclamació o denúncia per part de tercers; investigar i protegir-nos de fets fraudulents, així com per a protegir la seguretat dels nostres serveis.

 

Base legal

La base legal del tractament que fem a les seves dades és:

· El seu consentiment per a enviar-li correus electrònics comercials sobre els nostres productes i ofertes promocionals.

· L’execució contractual consistent en la reserva en un dels nostres establiments.

· El seu consentiment que ha manifestat voluntàriament a l ’inscriure’s a una o vàries de les ofertes de treball publicades en aquest lloc web o enviar-nos el seu currículum via email.

 

Comunicacions Comercials/Newsletter

Només l’enviarem comunicacions comercials/ newsletter si vostè ens ha atorgat el seu consentiment explícit.

 

Divulgació de les dades

Tractem les seves dades personals de forma confidencial d’acord amb la LQPD i el RGPD. Llevat que s’indiqui el contrari, les seves dades personals no es comunicaran a tercers.

Per contra, sí divulgarem les seves dades en compliment d’una obligació legal o reglamentària, d’acord amb la normativa aplicable.

 

Transferències Internacionals (Proveïdors de Serveis de Tercers)

Contractem diversos serveis de tercers per a proporcionar els nostres Serveis (com proveïdors d’allotjament web, comunicació, anàlisi, gestió de qualitat, etc.), alguns dels quals es troben situats geogràficament fora d’Andorra.

En particular, es situen en els següents països:

· Espanya.- País que sí proporciona un nivell de protecció de les dades equivalent a l’existent en Andorra ja que és un Estat membre de la Unió Europea.

· Estats Units.- És un país que no proporciona un nivell de protecció de les dades equivalent a l’existent en Andorra. No obstant, s’han establert garanties addicionals mitjançant clàusules contractuals amb dits proveïdors, pot sol·licitar informació addicional al respecte dirigint-se a dpo@daguisa.com.

 

Elaboració de perfils

L’informem que el Grupo Daguisa en cap cas, elaborarà perfils o realitzarà decisions automatitzades.

 

Veracitat i actualització i actualització de les dades

És important que les dades personals que tenim sobre vostè siguin lícites, adequades, pertinents, exactes i actuals. Vostè és responsable de la exactitud de la informació que ens proporciona i ha d’informar-nos de qualsevol alteració en la informació que ens proporcioni. Les dades aportades que no complissin els requisits esmentats amb anterioritat eximiran de responsabilitat al Grupo Daguisa.

 

Conservació de les dades

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per a complir amb els fins per als que les van recollir, inclòs en compliment d’una obligació legal o reglamentària, i en els casos que correspongui, mentre no retiri el seu consentiment.

 

Mesures de seguretat

Implementem les degudes mesures de seguretat a les dades personals que tractem, respectant els requeriments legals previstos per la LQPD i el RGPD.

A l’hora d’aplicar les mesures de seguretat, el Grupo Daguisa té en compte els factors següents: la natura, l’àmbit, el context i els fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat per als drets i llibertats de les persones físiques. El Grupo Daguisa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de les seves dades es conforme amb la LQPD i el RGPD.

 

Els seus drets

En relació amb les dades recollides en aquest lloc web, Vostè disposa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, oblit, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. D’igual manera, Vostè pot revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades.

L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit mitjançant sol·licitud escrita i firmada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a e efectes de notificacions i fotocòpia del Passaport o Document Nacional d’Identitat.

La sol·licitud es podrà realitzar mitjançant correu postal dirigit al Grupo Daguisa, Avinguda del Fener, 17, AD700 Escaldes Engordany, Andorra; o bé mitjançant sol·licitud dirigida al següent correu electrònic: dades@daguisa.com

D’igual manera, Vostè té dret a presentar una reclamació per l’ús que el Grupo Daguisa realitza de les seves dades personals davant l’autoritat de control competent.

 

General

Ens reservem el dret de modificar els termes d’aquesta Política de Protecció de Dades i li notificarem els canvis eventuals en el nostre lloc web i en aquesta Política de Protecció de Dades. Si continua utilitzant els nostres Serveis després de dita actualització, es considerarà que accepta els nous termes. Si no accepta l’actualització, li agrairem que ens ho faci saber i suprimirem les seves dades personals (excepte quan sigui necessari conservar-los en compliment d’obligacions legals o reglamentàries) i no podrà continuar utilitzant els nostres serveis.

Data d’última modificació: juny de 2022