TERMES I CONDICIONS DE LA RESERVA
 

La reserva de nits d'hotel en aquest lloc web implica l'adhesió i acceptació per part de client de totes i cadascuna de les condicions generals aquí exposades.

Mitjançant l'acceptació de les següents clàusules, vostè declara i accepta:

  1. Ser major d'edat i disposar de plena capacitat per efectuar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben a la pàgina web.
  2. Que les dades subministrades quan efectua la reserva on-line són veritables, completes i concisos.
  3. Únicament es troben compreses en la web aquelles pàgines que figuren dins el mapa web.
  4. Que l'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat de l'usuari
  5. Que un cop feta la reserva es procedirà a l'arxiu de el document electrònic en què s'ha formalitzat, vostè podrà accedir a la mateixa en qualsevol moment.
  6. Que confirma la reserva feta, és a dir, les dates indicades, el nombre d'habitacions, de persones i l'Hotel escollit.
  7. Les condicions i preu de la reserva efectuada, són els que es determinen expressament en les condicions de la tarifa incloses expressament en la pàgina que vostè fa la reserva.
  8. Pel que fa a la relació amb el portal, aquest li dóna la possibilitat de reservar habitacions de l'hotel escollit a través de la seva pàgina web, però no ofereix cap tipus de prestació hotelera sota la seva responsabilitat.
  9. Que les dades de la seva targeta es recullen a efectes de garantir la reserva. El pagament de la mateixa es farà en efectiu a l'Hotel escollit i només en el cas de cancel·lacions o inconparecencias (no shows), es procedirà a l'anul·lació de la reserva i se li efectuarà el càrrec fixat en les condicions de la tarifa.
  10. Les ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles als destinataris de l'servei.

Preus

Els preus que s'indiquen són Preus Venda a el Públic I.G.I (Impost general Indirecte, 4,5%) inclòs.

El preu inclou: Preu per nit en funció de l'tipus d'habitació i règim seleccionats, a excepció dels hotels en què s'indiqui específicament la inclusió d'altres serveis. El règim de mitja pensió inclou esmorzar i sopar, begudes no incloses.

El preu no inclou: Qualsevol servei no especificat a més d'extres com ara trasllats, propines, trucades telefòniques, serveis de bugaderia, minibar, pàrquing, etc ...

Hora d'entrada (check-in) i de sortida (check-out): Com a norma general i llevat que expressament es pacti una altra cosa amb l'establiment, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 15 hores del dia d'arribada i hauran de quedar lliures a les 12 hores del dia de sortida.

Cancel·lació i/o modificació de la reserva: Consultar les condicions específiques de la tarifa reservada.

Pagament de la reserva: L'import de la reserva no serà carregat a la targeta de crèdit (el pagament s'haurà de fer directament a l'hotel) excepte amb les tarifes no reemborsables o si indica el contrari a les condicions de la tarifa indicades en el procés de reserva. En cas de no-show (no presentació), es carregarà el 100% del total de la reserva.

 

Passaports i visats

 

Tots els viatgers, sense excepció (nens inclosos), han de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI, segons la legislació vigent. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l'obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc.

Els menors de 18 anys han de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors, en previsió que el mateix pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat. En cas de ser rebutjada per alguna autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l'usuari, o ser denegada la seva entrada al país per no tindre els requisits que s'exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa, l'hotel declina tota responsabilitat per fets d'aquesta índole, sent per compte de l'consumidor qualsevol despesa que s'origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per al supòsit de no-show.